práce

Kam za obchodem? No přece na snídani:-)

A je to tady, tento týden jsem trochu zainvestoval a stal se řádným členem B for B, nebo-li Business for Breakfast v Ostravě na Landeku.

O co se jedná? B-for-B jsou podnikatelské kluby, kde se pravidelně jednou za 14 dní schází členové klubu – podnikatelé nebo vedoucí pracovníci k navázání nových nebo utužení stávajících obchodních vztahů. Módně se tomu dnes říká networking. Sám jsem se s tím setkal před asi 4 měsíci, kdy jsem byl pozván na jeden z B-for-B večírků, tehdá ve stylu Las Vegas. To bylo mé první oficiální setkání s tímto druhem navazování obchodních přátelství a již tehdy mě tato možnost velmi oslovila.

Každý zájemce má možnost se přijít 2x podívat na snídani do nejbližšího B-for-B klubu, za to zaplatí jen poplatek za snídani, který se pohybuje cca od 200-250 Kč a po 2. snídani by se měl rozhodnout, zda se členem stane také.

Mě osobně přesvědčilo stát se členem množství nových kontaktů a lidí, se kterými jsem měl tu čest se potkat při kávě nebo na obchodní schůzce. Rovněž je výhodou to, že v každém klubu je striktní zákaz konkurence, takže se nemůže stát, že např. v mém oboru – online marketing a webdesign, bude ještě někdo jiný. Každý obor je zastoupen v jednom klubu jen jednou. To dává členům možnost vyniknout a zároveň si rozšířit obzory do jiných oblastí podnikání.

Jak probíhá B-for-B snídaně?

Je organizovaná. Každý klub má svůj výkonný výbor, ten snídani moderuje a dohlíží na správný průběh. Mimo to má každý člen možnost prezentovat svůj obor, podnikání, v 60 vteřinách a dále jeden 2 členové klubu mají možnost představit svůj obor nebo firmu ve větším časovém prostoru. Navíc každý člen může přivést hosta, což velmi obohacuje celý průběh snídaně. V neposlední řadě se zde můžete také nasnídat, ale to není to hlavní:-)

<b>Pokud hledáte další příležitosti k růstu, ať již osobnostnímu či obchodnímu, vyzkoušejte to.</b> Můj klub je http://www.obchodnisnidane.cz/kluby/ostrava-business-for-breakfast-landek.html .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *