LinkedIn

10 otázek na Michaela Radu, otce industrial upcyclingu a Linkedin influencera

Pana Radu znám z oboru logistiky. Často ho potkávám na různých logistických fórech jako je Logistics Ride, kde edukuje posluchače v roli spíkra. Setkávám se s ním ale také velmi často na Linkedin, kde patří mezi nejvýraznější postavy “mé sítě”.

Jako jeden z mála publikuje obsah a informace z oboru industrial upcycling a e-motion na různých místech Linkedin a výrazně tak popdoruje jak svou osobní značku, tak známost celého odvětví IC. I když to není marketingový specialista, a vlastně právě proto, rozhodl jsem se ho vyzpovídat, jaké jsou jeho best practices v rámci práce na Linkedin, co se mu osvědčilo a proč vůbec tuto síť používá.

Michael Rada o Linkedin

Jste průkopníkem oboru industrial upcycling. Představte nám v pár větách, co to vlastně je.

INDUSTRIAL UPCYCLING je průmyslové odvětví zabývající se
systémovou prevencí vzniku odpadu a to hlavně v prostředí průmyslových
závodů. Na rozdíl od stávajících systému managementu odpadu, nenechává
dokončit proces jeho vzniku, ale přeruší jej a tím pádem má možnost
nacházet podstatně širší možnost uplatnění ve kterém dochází, mimo jiné i k
prodloužení životního cyklu výrobků. Více informací lze získat jak na mém
blogu, tak i na portále www.industrial-upcycling.cz, kde je mimo jiné ke
staženi free e-book na toto téma.

Tedy velmi zajímavý obor se slibnou budoucností. Ideální pro B2B publikum na Linkedin. Vy jste na Linkedin hodně aktivní, v čem vidíte výhody této sítě pro vás a váš obor?

Od počátku mého vstupu na LINKEDIN, tedy vice než 6 let, nazývám
LI profesním facebookem. Důvodem nejsou pochybnosti, ale naopak efektivita
této sociální sítě, jejíž cílem (z mého pohledu) je spojovat profesionály
jak v oboru, tak mezioborově a vytvářet tak základ silné a fundované
komunity. Funkci HR nástroje beru jako velmi okrajovou záležitost. Pro
INDUSTRIAL UPCYCLING, jako nové průmyslové odvětví je LI silným nástrojem,
protože všechny I-U procesy jsou škálovatelné a aplikovatelné bez ohledu na
lokaci a proto odborníci komunikující a spolupracující i díky platformě LI
jsou a budou velmi ceněni.

K jakým účelům Linkedin především používáte? Je to budování značky, networking, nové akvizice?

Linkedin využívám hlavně ke komunikaci napříč platformami. Vím sice, že
i budování brandu je možné, nemám však na tuto část kapaciti, protože
většina mých projektů je fyzických a virtuální stránka je jen doplňkem.
Druhým největším využitím je sdílení a to jak příkladů, tak ideí a nápadů.
Až donedávna to bylo i pro sdílení know-how k výrobkům, poslední rok však
narostl počet hlavně asijských uživatelů, kteří považují LI za trading
portál pro své výrobky, a zdroj nápadů pro své továrny, proto jsem tuto
stránku využití omezil

Máte v tomto směru nějaké osvědčené workflow?

Má hlavní workflow spočívá v každodenním využití a okamžité reakci
na zajímavé příspěvky, či uživatele. Držím se systému CTM, který práci
ještě zefektivňuje

Jak jsem se zmínil, vy patříte mezi nejvýraznější lidi z “mé obchodní sítě”, jak se vaše aktivita odráží na vašich obchodních cílech?

Má Linkedin aktivita (která je z pohledu některých uživatelů nad hranicí
únosnosti) se neodráží na dosahování obchodních cílů přímo. Napomáhá však
jejich definování, případně modifikaci (dle prezentovaného vývoje
technologií apod.)

Často postujete v angličtině, kde je podle vás největší rozdíl mezi uživateli českého Linkedin a v užívání této sítě v zahraničí?

Rozdíl mezi českými a zahraniřčními uživateli je obrovský. Rozdíly
jsou však i na příklad mezi Německými, Britskými, či již zmiňovanými
Čínskými uživateli. Z mého pohledu se zatím tuzemští uživatelé bojí otevřít
a diskutovat. Zažil jsem i zaměstnavatele, kteří LI považují nejen za
ztrátu času, ale jeho požívání i za přestupek. Není to tak a je nutné ho
brát jao nástroj a tak ho I používat a věřím, že to I tuzemští uživatelé
pochopí.

Využíváte pro propagaci svého brandu/oboru i některý z placených nástrojů jako třeba Linkedin Ads, Sales navigator, apod. Proč ano, proč ne?

Na Linkedin nepoužívám žádný z placených nástrojů a to ani placený
profil. Důvod je prostý, profil jsem si vyzkoušel ve FREE trial time a
nepřinesl téměř nic z toho, co jsem hledal. Jsem však rád, že blogovací
platforma je zatím zdarma a věřím, že to tak I zůstane, přeci jen jsem měl
možnost být jedním z prvních tuzemských LI blogerů a tento nástroj oslovuje
uživatele velmi efektivně, I když není prolinkovaný mimo LI.

Co byste doporučil lidem, kteří chtějí s Linkedin začít, ale neví jak? Máte nějaké best practices?

Mé doporučení na začátek práce s LI je prostý. ZAČNĚTE. Vytvořte
si svůj profil a doporučuji jej vytvořit bez příkras (optimálně anglicky) a
začněte s Linkedin pracovat minimálně jednou denně. Sledujte jak se vytváří Vaše
síť a sami ji tvořte. Reagujte na návštěvníky Vašeho profilu a nebojte se
řici svůj názor, či otevírat nova témata. Nebudete-li tak činit a
skončíte-li jen u vytvoření a umístění profile, mohli jste si totiž ušetřit
čas.

Získal jste díky Linkedin někdy nějakou zakázku?

Díky LI jsem získal obchodního partnera a možnost participovat
například na projektu www.muzespodnikat.cz . LI mi však nepřinesl žádnou
konkrétní objednávku.

Mimo Linkedin jste velmi aktivní i na poli psaní blogu. Nedávno jste přesunul svůj blog na nové médium, proč nevyužíváte k psaní blogů i nástrojů Linkedin?

Na Linkedin bloguji a to v angličtině, množství příspěvků je však s
porovnáním s tuzemským blogem na www.parlamentnilisty.cz , či dříve
www.idnes.cz nesrovnatelné. Jedním z důvodů je jak angličtina, tak
skutečnost, že zatímco průměrná čtennost tuzemských blogů je ve stovkách až
tisících, tak ta na LI je v desítkách max stovkách. Na druhou stranu,
byla-li by možnost se dostat mezi INFLUENCERs, svou aktivitu bych zvýšil,
zatím jsem členem UNFLUENCERS.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *