online marketing, práce

Zákazník jako rukojmí IT firem

Aktuálně dokončujeme projekt s jedním mým klientem, celkem významnou společností v MS kraji a narazili jsme na téměř neskutečný přístup jejich dodavatele IT služeb a programování a musím se o něj podělit.

Můj klient využívá nejen webové služby této IT firmy, ale i interní systém, na kterém je de facto závislá. Přístup této IT firmy je takový, že za veškeré úpravy nad rámec specifikace, a to i úpravy, které jsou absolutně banální a samozřejmé, si chce nechat firma od klienta platit a chová se velmi arogantně. Problém je, že na začátku dostala firma poměrně detailní zadání s popisem funkcionality, bohužel ve firmě tento manuál dostane někdo jako projektový manažer, který manuál a popis přepíše jako zadání a nechá klienta podepsat. Jenže, tento jejich popis je značně osekaný, jinak formulovaný, vytržený z kontextů a již velmi těžko se hledá to, zda skutečně v plné míře odpovídá zadání (a IT firma odmítá nechat původní zadání jako oficiální zadávací dokumentaci). Když se v průběhu vývoje přijde na odlišnost nebo na něco, s čím není klient spokojený, je problém – okamžitě platba za vícepráce, atd.  IT firma se zde staví jen do pozice prostého tvůrce – programátorů, kteří absolutně nepřemýšlejí nad použitou funkcionalitou, ignorují zcela základní principy funkčnosti, které dnes mají zcela běžně open source free redakční systémy. Oni prostě programují rychle a levně, dle jejich slov, bohužel bez návaznosti na použitelnost a praxi.

Vedl jsem několik velkých webových projektů a bohužel vždy jsem se setkal s podobným přístupem, kdy IT společnosti, které jsou do firmy klienta navázány např. tak, že jim mimo web dělají i informační systémy se chovají tak, že dobře vědí, že drží klienta pod krkem právě tím, že klient využívá interní informační systémy těchto IT firem. Tyto firmy dobře vědí, že odejít od nich je téměř nemožné nebo velmi velmi náročné a tak klienta vydírají různými platbami za vícepráce, vysokým zpoplatněním víceprací, dlouhou reakční dobou a vůbec přenášejí svou odpovědnost a kompetence na klienta.

Z tohoto vztahu se vytratila úcta ke klientovi, rčení Náš zákazník, náš pán zde neplatí, nebo platí naopak: Náš dodavatel, náš pán.

Já razím, někdy pro mě možná nevýhodné, ale pro klienta 100% poctivé pravidlo a sice, nacenění mých služeb na začátku spolupráce platí až do konce (pokud jde projekt jedním směrem, kterým jsme si určili) a chybné nacenění zakázky jde za mnou jao má chyba. Není myslitelné, aby to odnesl klient v podobě vyšší faktury. Tímto si držím dlouhodobé a spokojené pracovní svazky a nerozumím přístupu firem, kteří klienta ždímou za každou hloupost, která představuje pár minut práce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *