podnikání, práce

Osoba identifikovaná k dani: skvělá novinka pro malé podnikatele ze světa účetnictví

Nejsem účetní, ale protože si vedu daňovou evidenci sám, trochu se v tom vyznám. Dnešní článek jsem se rozhodl věnovat právě oblasti účetnictví, přesněji daním. Jako živnostník nejsem plátce DPH, což mi někdy, jako člověku, který podniká v online businessu, komplikuje život. Do konce roku 2012 totiž neplátce DPH, pokud by přijal jakoukoliv službu ze zahraničí, byť jen za symbolickou 1 Kč, se tímto automaticky stal plátcem DPH.  To mi dělalo celkem zásadní problémy při sestavování nabídek na různé správy PPC kampaní na Google, Facebooku, …

Osoba identifikovaná k dani přináší velké zjednodušení pro drobné podnikatele

Nově, od roku 2013 se ale vše změnilo. Odpadá povinnost se při přijetí faktury/služby ze zahraničí nebo fakturaci do zahraničí, se stát plátcem DPH. Nově je systém nastaven tak, že např. přijmete službu ze zahraničí, do 15 dní se registrujete na finančním úřadu jako osoba identifikovaná k dani a měsíc následující po měsíci, kdy jste službu čerpali odvedete státu DPH (jen z té jedné služby, faktury). Na konci roku poté společně s daňovým přiznáním odevzdáte ještě jakési souhrnné hlášení a je to. Rozdílem tedy ještě mezi plátcem DPH a osobou identifikovanou k dani je v tom, že osoba identifikovaná k dani DPH odvede, ale již nemá nárok si jej poté nárokovat zpět.

Toto hodnotím jako velký pokrok a zjednodušení podnikání menším živnostníkům a podnikatelům. Už tedy není žádný problém čerpat výhody z Google Adsense, nakupovat PPC kampaně na Facebooku nebo nakupovat zboží pro další prodej ze zahraničí.

Pozn.: informace čerpány z konzultací z FÚ.