práce, social media

První Bigthinking za námi

Tak a je to, v úterý 4/12/2012 proběhla naše první bigthinking.cz akce věnovaná sociálním médiím a jejich vývoji. Přednášejícím byl Adam Zbiejczuk, výrazná osobnost světa sociálních médií v ČR ale i v zahraničí. Adam je odborníkem na slovo vzatým, vede svůj projekt babelguide.com, který se věnuje sociálním médiím ve Střední Evropě, působil v Ataxo, H1 a aktuálně je na volné noze.

Přednáška byla narvaná informacemi o celkovém vývoji sociálních sítí od jejich vzniku po současnost a na závěr proběhla cca hodinová diskuse účastníků.

Akce se povedla, řekl bych, že se dokonce velmi povedla. Naplnili jsme celý salónek pro 40 osob, přičemž přišli i posluchači, kteří se předem neregistrovali.

Jak jsme akci promovali? Jak jinak, než pomocí sociálních sítí Facebook a Twitter, mimo to běžel a stále běží vlastní web bigthinking.cz a celý mix doplňovala bannerová Adwords kampaň na tématicky zaměřených portálech s cílením na Ostravu.

Rád bych poděkoval Honzovi Černému, jakožto mému společníkovi a spoluorganizátorovi akce a projektu bigthinking.cz. V současné době připravujeme akci další a neméně zajímavou.

Připomínám jen, že cílem projektu bigthinking je pořádání workshopů a přednášek s lidmi co mají co říci z oblasti obchodu, marketingu a osobního rozvoje.

Bigthinking s Adamem Zbiejczukem

Kdo je kdo (z levé strany): Jan Černý – Adam Zbiejczuk – já:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>